Tietosuojakäytännöt

Nimi Tyyppi Rekisteröidyt
Tietosuojaseloste Sivuston käyttöehdot Kaikki käyttäjät

 

Henkilötietojen tallentaminen, säilyttäminen, käsittely ja luovuttaminen eOppiva-verkko-oppimisympäristössä.

 

1. Rekisterinpitäjä HAUS kehittämiskeskus Oy
Yliopistonkatu 5, 5krs., 00100 Helsinki
Puhelinvaihde: 0207 1801
2. Rekisterin yhteyshenkilö Tuuli Kurkipää
0400 250 675, tuuli.kurkipaa@haus.fi
3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot Tuuli Kurkipää
0400 250 675, tuuli.kurkipaa@haus.fi
4. Rekisterin nimi eOppiva-verkko-oppimisympäristön käyttäjätietorekisteri
5. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja oikeusperuste

eOppiva on HAUS kehittämiskeskus Oy:n käyttämä verkko-oppimisympäristö. Henkilötietoja käsitellään verkkoympäristön palvelun tarjoamiseksi käyttäjille.  

Henkilötietoja käytetään  

 • käyttäjien tunnistamiseen, käyttöoikeuksien hallintaan ja arviointiin 

 • koulutusten suoritusten seurantaan ja raportointiin. 

 
Palvelun käytöstä lokiin kertyviä henkilötietoja käytetään  

 • palvelimen ja tietoliikenteen kapasiteetin seurantaan  

 • teknisten ongelmien ja väärinkäytösten selvittämiseen. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu.

6. Kerättävät henkilötiedot

Rekisteri sisältää henkilön yksilöintitiedot:  

 • nimi 

 • sähköpostiosoite 

 • käyttäjätunnus 

Voit itse tallentaa täydentäviä tietoja kuten kuvan tai puhelinnumeron.  
 
Perusyhteystietojen lisäksi oppimisympäristön tietokantaan tallentuu aikaleima ensimmäisestä ja viimeisimmästä vierailustasi ympäristössä sekä viimeisin IP-osoite.  

Näiden lisäksi tallentuu kurssin aktiviteettien suoritukseen ja käyttöön liittyviä tietoja arvosanoineen sekä koulutusten suoritustietoja.

7. Säännönmukaiset tietolähteet Tiedot saadaan sinulta itseltäsi ja organisaation AD:sta Virtu-kirjautumisen yhteydessä.
8. Tiedon säilytysaika Jos et kirjaudu palveluun 18 kuukauteen, käyttäjätunnus arkistoidaan. Tunnus ja kaikki henkilötiedot poistetaan kokonaan 3 vuoden kuluttua viimeisestä kirjautumisesta.
9. Tietojen säännönmukainen luovututtaminen

Tietoihisi on pääsyoikeus 

 • koulutusten hallinnoijilla 

 • järjestelmän pääkäyttäjillä. 

Voimme luovuttaa työnantajallesi verkkokoulutuksiin osallistumisesta nimesi ja koulutuksen suorituspäivämäärän. 

10. Tietojen vastaanottajat

Työnantajasi nimeämillä henkilöillä on oikeus ladata koulutusten suoritustiedot. 

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä tietoja siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterissä käsiteltävät tiedot on suojattu käyttäjätunnuksilla, salasanoilla sekä palomuurilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt. Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuusKäyttäjällä (kouluttaja, hallinnoija osallistuja ) on käyttöoikeus vain siihen rekisterin osaan, jota hän tarvitsee. 

Järjestelmä on suojattu Mediamaisteri Oy:n tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Tallennetut tiedot säilytetään palvelimella siten, että niihin pääsevät käsiksi vain ylläpidosta vastaavat henkilöt. Palvelin ja tietokoneet säilytetään lukituissa tiloissa. 

12. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus

 • pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja käyttää tätä oikeutta kohtuullisin väliajoin 

 • pyytää tietojen oikaisemista tai tietojen poistamista, kun niitä ei tarvita siihen tarkoitukseen, johon tiedot ovat kerätty, olet vastustanut henkilötietojensa käsittelyä tai käsittely ei muutoin ole säännösten mukaista. 

 • pyytää käsittelyn rajoittamista, kuten tietojen siirtämistä toiseen käsittelyjärjestelmään, käyttäjien pääsyn estämistä tiettyihin henkilötietoihin tai julkaistujen tietojen väliaikaiseen poistamiseen verkkosivuilta 

 • vastustaa käsittelyä, kun tietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella  

 • vastustaa suoramarkkinointia. 

Oikeuksien käyttämiseksi ole yhteydessä rekisterinpitäjään tietopyyntölomakkeella, joka löytyy oppimisympäristön käyttäjätiedot -sivulta.  

Sinulla on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.