Tietosuojakäytännöt

Nimi Tyyppi Rekisteröidyt
Tietosuojaseloste Sivuston käyttöehdot Kaikki käyttäjät

 

Henkilötietojen tallentaminen, säilyttäminen, käsittely ja luovuttaminen eOppiva-verkko-oppimisympäristössä.

 

1. Rekisterinpitäjä HAUS kehittämiskeskus Oy
Yliopistonkatu 5, 5krs., 00100 Helsinki
Puhelinvaihde: 0207 1801
2. Rekisterin yhteyshenkilö Tuuli Kurkipää
0400 250 675, tuuli.kurkipaa@haus.fi
3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot Tuuli Kurkipää
0400 250 675, tuuli.kurkipaa@haus.fi
4. Rekisterin nimi eOppiva-verkko-oppimisympäristön käyttäjätietorekisteri
5. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja oikeusperuste

eOppiva on HAUS kehittämiskeskus Oy:n käyttämä verkko-oppimisympäristö. Henkilötietoja käsitellään verkkoympäristön palvelun tarjoamiseksi käyttäjille.  

Henkilötietoja käytetään  

 • käyttäjien tunnistamiseen, käyttöoikeuksien hallintaan ja arviointiin 

 • koulutusten suoritusten seurantaan ja raportointiin. 

 
Palvelun käytöstä lokiin kertyviä henkilötietoja käytetään  

 • palvelimen ja tietoliikenteen kapasiteetin seurantaan  

 • teknisten ongelmien ja väärinkäytösten selvittämiseen. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu.

6. Kerättävät henkilötiedot

Rekisteri sisältää henkilön yksilöintitiedot:  

 • nimi 

 • sähköpostiosoite 

 • käyttäjätunnus 

Voit itse tallentaa täydentäviä tietoja kuten kuvan tai puhelinnumeron.  
 
Perusyhteystietojen lisäksi oppimisympäristön tietokantaan tallentuu aikaleima ensimmäisestä ja viimeisimmästä vierailustasi ympäristössä sekä viimeisin IP-osoite.  

Näiden lisäksi tallentuu kurssin aktiviteettien suoritukseen ja käyttöön liittyviä tietoja arvosanoineen sekä koulutusten suoritustietoja.

7. Säännönmukaiset tietolähteet Tiedot saadaan sinulta itseltäsi ja organisaation AD:sta Virtu-kirjautumisen yhteydessä.
8. Tiedon säilytysaika Jos et kirjaudu palveluun 18 kuukauteen, käyttäjätunnus arkistoidaan. Tunnus ja kaikki henkilötiedot poistetaan kokonaan 3 vuoden kuluttua viimeisestä kirjautumisesta.
9. Tietojen säännönmukainen siirtäminen ja luovuttaminen

Henkilötietoihisi ja koulutusten opiskelu- ja suoritustietoihin on pääsyoikeus 

 • koulutusten hallinnoijilla 

 • järjestelmän pääkäyttäjillä. 

Työnantajasi voi ladata koulutusten osallistumis- ja suoritustietoja (nimesi ja koulutuksen suorituspäivämäärän) tai tietoja voidaan siirtää automaattisesti työnantajasi HR-järjestelmään.  

10. Tietojen vastaanottajat

Työnantajasi nimeämillä henkilöillä on oikeus nähdä tai ladata koulutusten suoritustiedot. 

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä tietoja siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterissä käsiteltävät tiedot on suojattu käyttäjätunnuksilla, salasanoilla sekä palomuurilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt. Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuusKäyttäjällä (kouluttaja, hallinnoija osallistuja ) on käyttöoikeus vain siihen rekisterin osaan, jota hän tarvitsee. 

Järjestelmä on suojattu Mediamaisteri Oy:n tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Tallennetut tiedot säilytetään palvelimella siten, että niihin pääsevät käsiksi vain ylläpidosta vastaavat henkilöt. Palvelin ja tietokoneet säilytetään lukituissa tiloissa. 

12. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus

 • pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja käyttää tätä oikeutta kohtuullisin väliajoin 

 • pyytää tietojen oikaisemista tai tietojen poistamista, kun niitä ei tarvita siihen tarkoitukseen, johon tiedot ovat kerätty, olet vastustanut henkilötietojensa käsittelyä tai käsittely ei muutoin ole säännösten mukaista. 

 • pyytää käsittelyn rajoittamista, kuten tietojen siirtämistä toiseen käsittelyjärjestelmään, käyttäjien pääsyn estämistä tiettyihin henkilötietoihin tai julkaistujen tietojen väliaikaiseen poistamiseen verkkosivuilta 

 • vastustaa käsittelyä, kun tietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella  

 • vastustaa suoramarkkinointia. 

Oikeuksien käyttämiseksi ole yhteydessä rekisterinpitäjään tietopyyntölomakkeella, joka löytyy oppimisympäristön käyttäjätiedot -sivulta.  

Sinulla on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.